Algemene gegevens

Stichting CultuurSpoor Best

Raadhuisplein 30-32

5683EA Best

Telefoon 0499-372609

Algemeen emailadres: info@cultuurspoorbest.nl

Rekeningnummer: NL32RABO0107013177

BTW-nummer: NL002651725B01

KvK-nummer: 41087842

lees hier meer over De Bieb Heerbeeck College.pdf

Bibliotheek Best vestiging Heerbeeck College

Doelstelling

De Stichting Bibliotheek Best heeft ten doel:

a. de bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Best;

b. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

(Preambule van de statuten van Stichting Bibliotheek Best)

Jaarverslag 2018 CultuurSpoor Best.pdf

Jaarverslag activiteiten 2018